عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا مورخ ۹۷٫۰۸٫۱۲

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ 96.12.15

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۵

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶٫۱۲٫۱۵ روز سه شنبه به صورت نقدی و اعتباری با قیمت پایه و افزایش عرضه صورت می گیرد.

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳

گزارش معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس کالا مورخ ۹۶/۱۲/۱۳ به صورت خالص و آلیاژی با قیمت پایه عرضه و مورد معامله قرار گرفته است.

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا 96/11/11

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۱۱/۱۱

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۱۱/۱۱ با میزان جمعا ۷۲۰ تن شمش ۹۹/۸ و ۹۹/۷ و جمعا ۲۰۰ تن بیلت ۷ و ۸ اینچی می باشد که با بیشترین قیمت بخ فر.ش خواهد رسید.

قیمت خرید بیلت آلومینیوم

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو بورس کالا ۹۶/۰۹/۱۴

شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا در مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ با میزان ۵۰۰ تن برای هر یک عرضه می شود که بر اساس قیمت پایه به فروش می رسد.

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی LM2 ایرالکو در بورس ۹۶/۰۹/۰۴

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی LM2 ایرالکو با حجم ۲۰ تن در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۴ در بورس کالا و با بالاترین قیمت به فروش می رسد.

عرضه شمش آلومینیوم آلیاژی در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۹

شمش آلومینیوم ADC12 ، AS9U3 ، AS7U3G در مقدار ۲۰ تنی توسط شرکت آلیاژ و ریخته گری فن آور ذوب گلپایگان در تاریخ ۹۶/۸/۲۹ در بورس کالا عرضه و با بالاترین قیمت به فروش می رسد.   شمش آلومینیوم ADC12 قیمت پایه = ۱۰۲۹۷۰ ریال میزان عرضه = ۲۰ تن تاریخ تحویل: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ میزان قابل […]

گزارش معاملات آلومینیوم در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۴

شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در تاریخ ۹۶/۰۸/۲۴ به میزان ۵۰۰ و ۲۰۰۰ تن در بورس کالا عرضه گردید که گزارش معاملات آن به شرح ذیل می باشد.

فروش شمش آلومینیوم آلیاژ ADC12

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۰۸/۲۴

شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ با حجم ۵۰۰ تن و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ با حجم ۲۰۰۰ تن با ضریب خرید ۲۰ تنی توسط شرکت ایرالکو در تاریخ ۹۶/۸/۲۴ در بورس کالا عرضه می گردد.

عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا ۹۶/۰۸/۰۸

شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ با حجم ۳۵۰۰ میزان عرضه ۵۰۰ و ۲۰ تنی و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ با حجم ۱۰۰۰ میزان عرضه ۲۰ تنی توسط شرکت ایرالکو در تاریخ ۹۶/۸/۸ در بورس کالا عرضه و با بالاترین قیمت به فروش می رسد.