معاملات شمش آلومینیوم

شمش آلومینیوم خالص و آلیاژی تولید ایرالکو و هرمزال در تاریخ ۹۶/۰۵/۲۴ در بورس کالا عرضه و به صورت رقابتی بین خریداران به فروش می رسد.

شمش آلومینیوم ۹۹.۷۵ ۱۰۰۰p

 • تولید کننده: مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال)
 • عرضه کننده: تعاونی خدمات کارگزاری بورس صنعت آلومینیوم میهن
 • حجم کالای قابل عرضه: ۵۰۰ تن
 • قیمت پایه = ۸۲۳۰۲  ریال
 • حداکثر افزایش عرضه: ۱۵۰۰

 

شمش آلومینیوم آلیاژ LM2

 • تولید کننده: آلومینیوم ایران (ایرالکو)
 • عرضه کننده: آلومینیوم ایران (ایرالکو)
 • حجم کالای قابل عرضه: ۲۰ تن
 • قیمت پایه = ۸۹۲۱۰  ریال
 • حداکثر افزایش عرضه: ۰

 

شمش آلومینیوم خالص ۵۰ پوندی

 • تولید کننده: آلومینیوم ایران (ایرالکو)
 • عرضه کننده: آلومینیوم ایران (ایرالکو)
 • حجم کالای قابل عرضه: ۲۰ تن
 • قیمت پایه = ۸۶۶۰۲  ریال
 • حداکثر افزایش عرضه: ۰

 

شمش آلومینیوم ۹۹.۸ ۱۰۰۰p

 • تولید کننده: آلومینیوم ایران (ایرالکو)
 • عرضه کننده: آلومینیوم ایران (ایرالکو)
 • حجم کالای قابل عرضه: ۸۰۰ تن
 • قیمت پایه = ۸۲۶۰۲  ریال
 • حداکثر افزایش عرضه:۰

برای اطلاع از سایر عرضه آلومینیوم در بورس کالا از طریق بخش عرضه و آمار معاملات بورس اقدام نمایید.