پیش بینی قیمت آلومینیوم

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۳-۹۹ الی ۱۷-۰۳-۹۹

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۰۳-۹۹ الی ۱۷-۰۳-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۲۵٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۵۶۰۱۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۶۱۷۲۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۶۲۳۲۷ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۸۰۰۴۸

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۰۳-۰۳-۹۹ الی ۱۰-۰۳-۹۹

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم ۰۳-۰۳-۹۹ الی ۱۰-۰۳-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۵۰۱۳۷ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۵۵۲۹۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۵۶۴۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۵۷۰۷۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۷۴۴۲۶

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۶-۰۲-۹۹ الی ۱۱-۰۲-۹۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۶-۰۲-۹۹ الی ۱۱-۰۲-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۴۶۰۶۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۳۸۹۱۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۲۳۱۹۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۲۳۷۹۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) […]

معاملات شمش و بیلت آلومینیوم در بورس

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

توجه

با توجه به وضعیت بازار برای کسب اطلاع از قیمت روز آلومینیوم با ما در ارتباط باشید.

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان
تولید کننده / بورسسایت نرخ باکسقیمت روز بازار
بیلت ایرالکو2200023500
شمش المهدی2000021000
شمش هرمزال2000021000
شمش ایرالکو2000021300
بورس تهران186406
بورس شانگهای1970.85 $
بورس لندن1918.64 $

فرمول محاسبه قیمت پایه شمش آلومینیوم