نوشته‌ها

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ 1199

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۱۱۹۹

خواص کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۱۱۹۹ را درا ین مقاله به اختصار توضیح خواهیم داد. این گرید فوق خالص با قابلیت آنادایز، لحیم و جوش پذیری عالی است.