نوشته‌ها

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ 2219

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۲۱۹

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۲۱۹ از سری گروه ۲۰۰۰ را در این مقاله مطالعه نمایید. از این آلیاژ برای ساخت بدنه مخازن و هواپیما استفاده می شود.