نوشته‌ها

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی 31-04-99

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی ۳۱-۰۴-۹۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم سالکو و المهدی ۳۱-۰۴-۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم AB99 تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۱۴۴۷۷ ۳۱۲۶۷۷ ۳۰۹۶۷۷ مقدار پایه (تن) ۳۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ ۴۰۰ ۴۰۰ تولید کننده سالکو المهدی المهدی محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه انبار […]