نوشته‌ها

فروش میل گرد آلومینیومی

فروش میل گرد آلومینیومی آلیاژ گروه ۷۰۰۰

فروش میل گرد آلومینیومی با آلیاژ های مختلفی عرضه می گردند. برای ثبت سفارش می بایست قطر، عملیات حرارتی، تلرانس و همچنین سختی مورد انتظار به جهت مشخص شدن قیمت و زمان تحویل در زمان سفارش با دقت مشخص گردد.

خرید میل گرد آلومینیوم آلیاژ گروه ۷۰۰۰

فروش گرد آلومینیوم برنز آلیاژی

گرد آلومینیوم برنز آلیاژی با قطر و طول شاخه مختلف تولید و عرضه می گردد.

فروشنده گرد آلومینیوم آلیاژ 6063 مشهد

فروش گرد آلومینیوم آلیاژ ۷۰۰۰ کارخانه اراک

انواع میله گرد (میلگرد)، تسمه و لوله آلومینیوم آلیاژ گروه ۶۰۰۰ و ۷۰۰۰ از کارخانه اراک به فروش می رسد. برای خرید مناسب محصولات آلومینیومی از اراک مهد آلومینیوم ایران با ما همراه باشید.