نوشته‌ها

ضایعات قوطی نوشابه آلومینیومی

فروش ضایعات قوطی نوشابه آلومینیومی رانی

ضایعات قوطی نوشابه آلومینیومی جایگاه ویژه ای در کشور های آمریکایی و اروپایی داشته و هر ساله مقدار زیادی ضایعات از جمع آوری آنها بدست می آید.

قیمت فروش ضایعات آلومینیومی قوطی نوشابه رانی

قیمت فروش ضایعات آلومینیومی قوطی نوشابه رانی

قیمت فروش ضایعات آلومینیومی قوطی نوشابه رانی را بر اساس مقدار تناژ درخواستی مطلع شوید.

قیمت فروش ضایعات آلومینیومی قوطی نوشابه رانی

قیمت فروش ضایعات آلومینیومی قوطی نوشابه رانی پرس شده تهران

قیمت فروش ضایعات آلومینیومی قوطی نوشابه رانی پرس شده تهران با توجه به نرخ روز اعلام می گردد.

قیمت فروش ضایعات آلومینیومی قوطی نوشابه رانی

خریدار ضایعات آلومینیوم قوطی رانی نوشابه

خریدار ضایعات آلومینیوم قوطی رانی نوشابه را به صورت فله و پرس شده به صورت تضمینی با درصدی افت دریافت می کند ضمنا نحوه تسویه حساب قبلا هماهنگ می گردد.

ضایعات آلومینیوم قوطی رانی

فروش ضایعات آلومینیوم قوطی رانی نوشابه

ضایعات آلومینیوم قوطی رانی نوشابه به صورت پرس شده و فله تضمینی در اراک، تهران، اصفهان و گلپایگان مستقیما با قیمت روز به فروش می رسد.