نوشته‌ها

خرید میل گرد آلومینیوم آلیاژ گروه ۷۰۰۰

قیمت گرد آلومینیوم ۲۰۲۴ تولید کارخانه اراک

گرد آلومینیوم ۲۰۲۴ با قطر و سایز و سایر گرید های ۷۰۷۵ و ۶۰۶۱ تولید کارخانه های شهر اراک با قیمت روز به فروش می رسد.