نوشته‌ها

نبشی آلومینیوم آلیاژی 6061

فروش نبشی آلومینیوم آلیاژی ۶۰۶۱ قلعه مرغی تهران

نبشی آلومینیوم آلیاژی ۶۰۶۱ دارای ابعاد مختلفی با توجه به استاندارد های موجود هستند.

کارخانه تولید نبشی آلومینیوم اراک

فروشنده نبشی آلومینیوم قلعه مرغی تهران

برای خرید نبشی آلومینیوم از فروشنده قلعه مرغی و پامنار تهران با ما در ارتباط باشید. برای تولید اختصاصی و خرید مطابق نیاز قالب سازی و اکسترود انواع مقاطع آلومینیوم توسط کارخانه اراک صورت می گیرد.