قیمت پایه آلومینیوم

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 10-03-99 الی 10-03-99

قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 10-03-99 الی 17-03-99

/
قیمت پایه شمش و بیلت آلومینیوم 10-03-99 الی 17-03-99 بر اساس نرخ…
پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 06-02-99

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 06-02-99 الی 11-02-99

/
پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم 06-02-99 الی 11-02-99 بر اس…

بورس آلومینیوم

عرضه بورس شمش آلومینیوم 09-12-1402​

عرضه بورس شمش آلومینیوم 09-12-1402​

/
عرضه بورس شمش آلومینیوم 09-12-1402  عرضه و معاملات بورس شمش آلومی…

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان

توجه

با توجه به وضعیت بازار برای کسب اطلاع از قیمت روز آلومینیوم با ما در ارتباط باشید.

قیمت آلومینیوم در بازار ایران و جهان
تولید کننده / بورسسایت نرخ باکسقیمت روز بازار
بیلت ایرالکو2200023500
شمش المهدی2000021000
شمش هرمزال2000021000
شمش ایرالکو2000021300
بورس تهران186406
بورس شانگهای1970.85 $
بورس لندن1918.64 $

فرمول محاسبه قیمت پایه شمش آلومینیوم