• ستاره
5٫0
درحال ارسال
امتیاز شما به مطلب 4.47 (15 امتیاز)

بورس آلومینیوم ایران و عرضه شمش و بیلت تولیدات شرکت های ایرالکو، المهدی و جاجرم را در این صفحه مشاهده فرمایید.

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 26-12-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۶-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۶-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۹۹۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه بندرعباس مبلغ ۲۵۰۰ ریال بعنوان تخفیف کرایه حمل از قیمت پایه کسر گردیده است. گزارش معاملات در بورس آلومینیوم […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 25-12-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو ۵۰ پوندی تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۹۰۹۵ ۲۶۵۸۹۰ ۲۴۸۴۹۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 19-12-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچی ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۵۶۲۰۳ ۲۵۵۴۲۳ ۲۷۳۳۰۲ ۲۵۳۴۲۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو 13-12-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۱۳-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۱۳-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو عرضه کننده ایرالکو قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ میزان عرضه […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 12-12-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۲-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۲-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۳۲۷۵ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۱۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه در بندرعباس گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی عرضه کننده المهدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۳۲۷۵ […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 11-12-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۱-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ ۲۶۱۲۱۲ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۴۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو نگین آلومینیوم گلپایگان محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 5-12-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۵-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۵-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۹۵۱۵ ۲۵۵۶۳۹ ۲۳۶۹۱۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۲۴۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو المهدی محل تحویل انبار […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 4-12-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۴-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۴-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۹۵۱۵ ۲۵۵۶۳۹ ۲۵۴۴۴۴ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۸۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو شرکت نگین […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 28-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۸-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۸-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی تسویه نقدی / اعتباری قیمت پایه (ریال) ۲۳۶۱۲۷ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل جاجرم مشهد- انبار کارخانه آلومینا اعتباری با ارائه ضمانتنامه بانکی یا گشایش ال سی داخلی حداکثر ۳ ماهه […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 27-11-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۷-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۷-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۶۴۲۸ ۲۵۲۳۳۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 23-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۳-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۳-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۶۸۰۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۳۴۰ تولید کننده المهدی محل تحویل بندرعباس انبار گامرون گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی عرضه کننده بانک اقتصاد نوین (کالای مشتری) […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 21-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۱-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۷۱۰۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۲۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه ۲۵۰ تومان از قیمت پایه جهت کرایه حمل کسر گریده است. گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو 20-11-98

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو و نگین ۲۰-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۰-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم نگین گلپایگان تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۲۹۹۰۵ ۲۴۵۳۵۶ ۲۴۴۲۱۰ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو نگین گلپایگان […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 14-11-98

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۴-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۴-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ تسویه نقدی / اعتباری نقدی / اعتباری نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۲۰۳۶ ۲۴۷۶۳۷ ۲۲۹۲۳۶ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۸۰۰ ۱۴۰۰ تولید کننده […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی 13-11-98

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۳-۱۱-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۳-۱۱-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم المهدی محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۳۱۴۳۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۳۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه در بندرعباس