فیلم

معرفی کانال آلوم متال در آپارات

کاتالوگ مقاطع صنعتی و آلیاژی

نرم افزار محاسبه وزن آلومینیوم

برای محاسبه وزن کلیه مقاطع آلومینیوم نظیر لوله، گرد، قوطی،نبشی، چهار پهلو، ورق، تسمه و … می توانید نرم افزار اندروید زیر را دانلود نموده و نصب نمایید.

برای استفاده مناسب بهتر است آخرین ورژن این نرم افزار را دریافت نموده و نصب نمایید. این ورژن از برنامه شامل ۲۸ متریال از فلزات است که با دسته بندی مناسب مقاطع و محصولات مختلف در آن پیش بینی شده و به محاسبه آن می پردازد. پیشنهاد می کنیم قبل از طراحی و خرید محاسبات لازم برای پروژه خود را انجام داده و با اطلاعات کامل هرگونه اقدام صورت پذیرد. بدین صورت که بعد از انتخاب نوع متریال، محصول مد نظر انتخاب نموده سپس سایز ها را بر حسب میلیمتر بدون رقم اعشار وارد می نماید. این نرم افزار با خطای بسیار کم وزن نهایی را بر اساس طول و یا ارتفاع محاسبه و اعلام می نماید.

کاتالوگ

پروفیل و مقاطع آلومینیومی

کاتالوگ

آلیاژ و آنالیز آلومینیوم

رال رنگ