ورق آلومینیوم

ورق های آلومینیومی به دو صورت کویل (رول) و شیت (برگ) با ضخامت و آلیاژ های مختلف مورد نیاز صنایع تولید می شوند. هر یک از آلیاژ های آلومینیومی دارای مشخصات، خواص فیزیکی و شیمیایی خاصی بوده و در صنایع به صورت آنادیز و رنگ شده مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین کاربرد ورق آلومینیوم در صنعت هوا فضا، حمل و نقل، بسته بندی و ساخت و ساز است.

انواع ورق آلومینیومی

شرایط و مشخصات انواع ورق های آلومینیومی

آلیاژ (EN) آلیاژ متالورژی CSN DIN مقاومت در برابر خوردگی مناسب برای فرآیند آنودایزینگ قابلیت جوشکاری
EN AW 1050 AL99,5 ۴۲۴۰۰۵ ۳٫۰۲۵۵ خیلی خوب بله خیلی خوب
EN AW 3003 AlMn1Cu ۳٫۰۵۱۷ خیلی خوب خیر خیلی خوب
EN AW 3103 AlMn1 ۴۲۴۴۳۲ ۳٫۰۵۱۵ خیلی خوب خیر خیلی خوب
EN AW 3004 AlMn1Mg1 ۳٫۰۵۲۶ خیلی خوب خیر خیلی خوب
EN AW 3005 AlMn1Mg0,5 ۳٫۰۵۲۵ خیلی خوب خیر خیلی خوب
EN AW 3105 AlMn0,5Mg0,5 ۳٫۰۵۰۵ خیلی خوب خیر خیلی خوب
EN AW 5005 AlMg1 ۳٫۳۳۱۵ به خصوص در برابر آب دریا بله خیلی خوب
EN AW 5049 AlMg2Mn0,8 ۳٫۳۵۲۷ به خصوص در برابر آب دریا بله خیلی خوب
EN AW 5052 AlMg2,5 ۳٫۳۵۲۳ به خصوص در برابر آب دریا بله خیلی خوب
EN AW 5251 AlMg2Mn0,3 ۴۲۴۴۱۲ ۳٫۳۵۲۵ به خصوص در برابر آب دریا بله خیلی خوب
EN AW 5754 AlMg3 ۴۲۴۴۱۳ ۳٫۳۵۳۵ به خصوص در برابر آب دریا بله خیلی خوب
EN AW 5083 AlMg4,5Mn0,7 ۴۲۴۴۱۵ ۳٫۳۵۴۷ به خصوص در برابر آب دریا خیر خیلی خوب
EN AW 6082 AlMgSi1Mn ۴۲۴۴۰۰ ۳٫۲۳۱۵ به خصوص در برابر آب دریا بله خیلی خوب
EN AW 7020 AlZn4,5Mg1 ۴۲۴۴۴۱ ۳٫۴۳۳۵ کم خیر مناسب نیست
EN AW 7022 AlZn5Mg3Cu ۳٫۴۳۴۵ کم خیر مناسب نیست
EN AW 7075 AlZn5,5MgCu ۴۲۴۲۲۲ ۳٫۴۳۶۵ کم خیر مناسب نیست
EN AW 2017 AlCu4MgSi ۴۲۴۲۰۱ ۳٫۱۳۲۵ کم خیر کم
EN AW 2024 ALCu4Mg1 ۴۲۴۲۰۳ ۳٫۱۳۵۵ کم خیر کم
توجه داشته باشید:

۱٫ این جدول فقط یک مقایسه تقریبی با توجه به ترکیب شیمیایی یا مقادیر مکانیکی است.
۲٫ باید فرآیند آندایزینگ به درستی صورت گیرد و جهت اطلاع است.

مشخصات مکانیکی انواع ورق آلومینیوم

آلیاژ

Temper

Rm (Mpa)

Rp 0,2
MPa

min.

max.

Al99,5
EN AW 1050

۰/H111

soft

۶۵

۹۵

۲۰

H12/H22

۱/۴ hard

۸۵

۱۲۵

۶۵

H14/H24

۱/۲ hard

۱۰۵

۱۴۵

۸۵

H16/H26

۳/۴ hard

۱۲۰

۱۶۰

۱۰۰

H18/H28

hard

۱۴۰

 

۱۲۰

AlMnCu
EN AW 3003

۰/H111

soft

۹۵

۱۳۵

۳۵

H14/H24

۱/۲ hard

۱۴۵

۱۸۵

۱۲۵

H18/H28

hard

۱۸۵

 

۱۶۵

AlMn1

۰/H111

soft

۹۰

۱۳۰

۳۵

H14/H24

۱/۲ hard

۱۴۰

۱۸۰

۱۲۰

H16/H26

۳/۴ hard

۱۶۰

۲۰۰

۱۴۵

H18/H28

hard

۱۸۵

 

۱۶۵

AlMn1Mg1
EN AW 3004

۰/H111

soft

۱۵۵

۲۰۰

۶۰

H12/H22

۱/۴ hard

۱۹۰

۲۴۰

۱۵۵

H14/H24

۱/۲ hard

۲۲۰

۲۶۵

۱۸۰

H16/H26

۳/۴ hard

۲۴۵

۲۸۵

۲۰۰

H18/H28

hard

۲۶۰

 

۲۳۰

AlMn1Mg0,5
EN AW 3005

۰/H111

soft

۱۱۵

۱۶۵

۴۵

H12/H22

۱/۴ hard

۱۴۵

۱۹۵

۱۲۵

H14/H24

۱/۲ hard

۱۷۰

۲۱۵

۱۵۰

H16/H26

۳/۴ hard

۱۹۵

۲۴۰

۱۷۵

H18/H28

hard

۲۲۰

 

۲۰۰

AlMn0,5Mg0,5
EN AW 3105

۰/H111

soft

۱۰۰

۱۵۵

۴۰

H12/H22

۱/۴ hard

۱۳۰

۱۸۰

۱۰۵

H14/H24

۱/۲ hard

۱۵۰

۲۰۰

۱۳۰

H16/H26

۳/۴ hard

۱۷۵

۲۲۵

۱۶۰

H18/H28

hard

۱۹۵

 

۱۸۰

AlMg1
EN AW 5005

۰/H111

soft

۱۰۰

۱۴۵

۳۵

H22/H32

۱/۴ hard

۱۲۵

۱۶۵

۸۰

H24/H34

۱/۲ hard

۱۴۵

۱۸۵

۱۱۰

AlMg2
EN AW 5251

۰/H111

soft

۱۶۰

۲۰۰

۶۰

H22/H32

۱/۴ hard

۱۹۰

۲۳۰

۱۲۰

H24/H34

۱/۲ hard

۲۱۰

۲۵۰

۱۴۰

AlMg2Mn0,8
EN AW 5049

۰/H111

soft

۱۹۰

۲۴۰

۸۰

H22/H32

۱/۴ hard

۲۲۰

۲۷۰

۱۳۰

H24/H34

۱/۲ hard

۲۴۰

۲۸۰

۱۶۰

H26/H36

۳/۴ hard

۲۶۵

۳۰۵

۱۹۰

AlMg2,5
EN AW 5052

۰/H111

soft

۱۷۰

۲۱۵

۶۵

H22/H32

۱/۴ hard

۲۱۰

۲۶۰

۱۳۰

H24/H34

۱/۲ hard

۲۳۰

۲۸۰

۱۵۰

H26/H36

۳/۴ hard

۲۵۰

۳۰۰

۱۸۰

AlMg3
EN AW 5754

۰/H111

soft

۱۹۰

۲۴۰

۸۰

H22/H32

۱/۴ hard

۲۲۰

۲۷۰

۱۳۰

H24/H34

۱/۲ hard

۲۴۰

۲۸۰

۱۶۰

H26/H36

۳/۴ hard

۲۶۵

۳۰۵

۱۹۰

H114

tread plate

۱۹۰

۲۶۰

۸۰

AlMg4,5Mn0,7
EN AW 5083

۰/H111

soft

۲۷۵

۳۵۰

۱۲۵

H22/H32

۱/۴ hard

۳۰۵

۳۸۰

۲۱۵

H24/H34

۱/۲ hard

۳۴۰

۴۰۰

۲۵۰

AlMg1SiCu
EN AW 6061

۰

soft

unspecify

۱۵۰

max. 85

T4/T451

naturally aged

۲۰۵

unspecify

۱۱۰

T6/T651

artificially aged

۲۹۰

unspecify

۲۴۰

AlSiMgMn
EN AW 6082

۰

soft

unspecify

۱۵

max. 85

T4/T451

naturally aged

۲۰۵

unspecify

۱۱۰

T6/T651

artificially aged

۳۱۰

unspecify

۲۶۰

AlCu4MgSi
EN AW 2017A

۰

soft

unspecify

۲۲۵

۱۴۵

T4/T451

naturally aged

۳۹۰

unspecify

۲۴۵

AlCu4Mg1
EN AW 2024

۰

soft

unspecify

۲۲۰

۱۴۰

T3/T351

naturally aged

۴۲۰

unspecify

۲۹۰

AlZn5Mg3Cu
EN AW 7022

T6/T651

artificially aged

۴۵۰

unspecify

۳۷۰

AlZn5,5MgCu
EN AW 7075

۰

soft

۲۷۵

unspecify

۱۴۵

T651

artificially aged

۵۲۵

unspecify

۴۴۰

ویژگی و کاربرد انواع ورق آلومینیومی آلیاژی

ورق آلومینیوم آلیاژ ۲۰۲۴

ورق آلومینیومی ۲۰۲۴ با پایه عنصری مس بوده و به عنوان یک آلیاژ سخت با مقاومت بالا شناخته می شود.

ویژگی ورق آلومینیوم آلیاژی ۲۰۲۴

 • مقاومت فوق العاده زیاد
 • حرارت پذیری نسبتا عالی
 • شکل پذیری مناسب
 • قابلیت جوش پذیری

موارد کاربرد ورق آلومینیوم ۲۰۲۴

 • بدنه، بال و سازه هواپیما
 • بدنه و قطعات ماشین آلات سنگین
 • ساخت قالب

ورق آلومینیوم آلیاژ ۳۰۰۴

ویژگی ورق آلومینیومی آلیاژ ۳۰۰۴

 • جوشکاری مناسب
 • مقاومت به خوردگی خوب
 • استحکام آلیاژی مناسب

 

کاربرد ورق آلومینیوم آلیاژی ۳۰۰۴

 • تولید ظروف آشپزخانه
 •  محصولات شیمیایی
 • مخازن ذخیره سازی
 • نمای ساختمان
 • قوطی نوشابه
 • سقف های کاذب

ورق آلومینیوم آلیاژ ۳۱۰۵

نزدیکی این آلیاژ به گروه ۱۰۰۰ آن را به ورق آلومینیومی ضد زنگ تبدیل نموده است.

ویژگی ورق آلومینیومی آلیاژ ۳۱۰۵

 • خواص شیمیایی مناسب
 • رنگ پذیری عالی
 • استحکام خوب

کاربرد ورق آلومینیوم آلیاژی ۳۱۰۵

 • ورق پارتیشن سازی
 • بدنه کانکس و کانتینر
 • درب بطری

ورق آلومینیوم آلیاژ ۵۰۵۲

ورق آلومینیومی ۵۰۵۲ از سری گروه دریایی و داری عنصر پایه منیزیم می باشد.

ویژگی ورق آلومینیوم آلیاژ ۵۰۵۲

 • مقاومت نسبی در برابر عوامل فیزیکی
 • مقاومت خیلی خوب نسبت به عوامل شیمیایی و خوردگی
 • جوش پذیری خوب
 • آنادایز پذیر

کاربرد های ورق آلومینیوم آلیاژی ۵۰۵۲

 • تولید مخازن سوخت
 • تجهیزات الکترونیکی
 • ساخت مخازن هوا
 • کاربرد در ساخت بدنه و عرشه قایق و کشتی

ورق آلومینیوم آلیاژ ۵۰۸۳

ورق آلومینیوم ۵۰۸۳ از شاخص ترین آلیاژ گروه دریایی ۵۰۰۰ هست که با منیزیم بالایی تولید می گردد.

ویژگی ورق آلومینیومی آلیاژ ۵۰۸۳

 • استحکام نسبی
 • مقاومت به خوردگی بسیار خوب
 • شکل پذیری خوب
 • جوش پذیری مناسب

کاربرد ورق آلومینیوم آلیاژی ۵۰۸۳

 • تولید کشتی تفریحی و باری
 • مخازن ذخیره مواد و آب
 • بدنه خودرو های سنگین و قطار
 • هواپیما سازی

ورق آلومینیوم آلیاژ ۵۰۸۶

این گروه آلیاژی دارای عنصر پایه منیزیم است و نسبت به نوع ۵۰۸۳ کمی تفاوت دارد.

ویژگی ورق آلومینیوم آلیاژی ۵۰۸۶

 • جوش پذیری خوب
 • مقاومت در برابر خوردگی عالی
 • مقاومت فیزیکی عالی

کاربرد ورق آلومینیومی آلیاژ ۵۰۸۶

 • ساخت کشتی و قایق های تفریحی و باری
 • بدنه صنایع حمل و نقل سنگین مثل قطار و کامیون
 • هواپیما سازی

ورق آلومینیوم آلیاژ ۵۴۵۴

ویژگی ورق آلومینیومی آلیاژ ۵۴۵۴

 • مقاومت نسبی فیزیکی
 • مقاومت عالی به مواد شیمیایی و خوردگی
 • جوش پذیری خوب
 • فرم پذیری خوب
 • سازگاری با دمای بالا

کاربرد ورق آلومینیوم آلیاژی ۵۴۵۴

 • قطعات مکانیکی تولید خودرو
 • مخازن مواد نفتی و گاز صنعتی
 • دیگ های بخار
 • قایق های سریع السیر، بادبانی و ماهیگیری

ورق آلومینیوم آلیاژ ۵۷۵۴

از ورق آلومینیوم آلیاژ ۵۷۵۴ که دارای مقدار منیزیم متوسط است در تولید مخازن مواد نفتی استفاده می گردد.

 

ویژگی ورق آلومینیومی آلیاژ ۵۷۵۴

 • مقاومت در مقابل عوامل فیزیکی
 • مقاومت در برابر عوامل شیمیایی و خوردگی بسیار عالی
 • جوش پذیری مناسب
 • شکل پذیری و حالت پذیری در حد خوب
 • مقاومت در برابر حرارت بالا

 

کاربرد ورق آلومینیوم آلیاژی ۵۷۵۴

 • قطعات مکانیکی تولید خودرو
 • مخازن مواد نفتی و گاز صنعتی
 • دیگ های بخار
 • قایق های سریع السیر، بادبانی و ماهیگیری

ورق آلومینیوم آلیاژ ۶۰۸۲

ورق آلومینیومی گروه ۶۰۰۰ و آلیاژ ۶۰۸۲ دارای منیزیم به عنوان عنصر اصلی است.

ویژگی ورق آلومینیومی آلیاژ ۶۰۸۲

 • مقاومت بسیار عالی نسبت به خوردگی در مقابل مواد شیمیایی
 • مقاومت فیزیکی خوب
 • فرم پذیری خوب
 • جوش کاری و ماشینکاری خوب

کاربرد ورق آلومینیوم آلیاژی ۶۰۸۲

 • تولید پانل های سقفی و دیواری

ورق آلومینیوم آلیاژ ۷۰۷۵

ورق های آلومینیومی تولید شده از آلیاژ ۷۰۷۵ که به عنوان یک سوپر آلیاژ محسوب می شوند در صنایع نظامی و هوا فضا کاربرد دارند. در متن زیر به ویژگی و کاربرد های این نوع ورق به اختصار خواهیم پرداخت.

خصوصیات ورق آلومینیومی آلیاژ ۷۰۷۵

 • مقاومت فوق العاده در برابر عوامل فیزیکی
 • دارای مقاومت نسبی به خوردگی دارد
 • شکل پذیری مناسب
 • سختی نسبی

کاربرد ورق آلومینیوم آلیاژی ۷۰۷۵

 •  ساخت بال و بدنه هواپیما
 • قالب های ساخت قطعات
 • صنایع نظامی

مطالب مرتبط

جهت استعلام قیمت بروز میتوانین با کارشناسان آلوم متال ارتباط برقرار نمایید.