عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۲-۱۰-۱۴۰۰ یکشنبه دوازده دیماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه719960798823716260719660712260
مقدار پایه (تن)600100600400600
افزایش عرضه (تن)140020014006001400
ضریب خرید2525252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدینقدی/اعتباری ۲ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه719960798823716260719660712260
میزان کل عرضه (تن)2000300200010002000
تقاضای اولیه3850375205011501150
تقاضای نهایی355035010001625850
بالاترین نرخ معاملات735000803899716260722709712260
میانگین نرخ معاملات732951800209716260722709712260
پایین ترین نرخ معاملات730199798899716260722709712260
میزان معاملات انجام شده200030010001000850
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ00100001180
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی8000268873704782045787952787504