عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۷-۰۹-۱۴۰۱ یکشنبه بیست و هفت آذر ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرممولدنیروگاهیالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه749207748607748307830621749207748907748907748607745607744707728407712707
مقدار پایه (تن)600600450200400400200200400300200600
افزایش عرضه (تن)400400006006003000600200100600
ضریب خرید252525252525252525252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی (سلف تحویل یکماهه)نقدی (سلف تحویل یکماهه)نقدی/اعتباری ۲ ماههنقدینقدینقدینقدینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهاراکانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرممولدنیروگاهیالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه749207748607748307830621749207748907748907748607745607744707728407712707
میزان عرضه100010004502001000100050020010005003001200
تقاضای اولیه142520501275975345033501425170025009251250
تقاضای نهایی135020501175975345028501350157518759251250
بالاترین نرخ98459996649994898910656208539148759999639899158998068987618817284070
میانگین نرخ97215594896594601210656208483558690249633089134438016617578587284070
پایین ترین نرخ96599594299994023910656208413008619619583309109887972307498207284070
میزان معاملات100010004502001000100050020010005001250
انتقال به مچینگ00000000001750
قیمت تمام شده74918810361231032898116349292627294884010517839973388752908274637953080