مطالب توسط admin

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی نقدی / […]

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۲-۰۶-۹۹ الی ۲۹-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۲-۰۶-۹۹ الی ۲۹-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۵۲٫۷۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۲۱۲۰۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۴۰۸۸۶۸ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۴۰۹۴۶۸ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۳۷۴۸۹

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۵۲۵۲

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۵۲۵۲ از سری ۵۰۰۰ را دراین مقاله مطالعه نمایید. آلومینیوم ۵۲۵۲ آلیاژ آلومینیوم سری ۵۰۰۰ است. افزودنی اصلی آلیاژ منیزیم است و برای فرم دهی اولیه به محصولات اکستروژن فرموله می شود.۵۲۵۲ نام انجمن آلومینیوم (AA) برای این ماده است. در استانداردهای اروپایی، به عنوان EN AW-5252 داده می شود. […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۳-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۴۰۶۵۰۰ ۴۳۴۹۵۵ ۴۰۷۷۰۰ […]

ساخت شاسی میز آلومینیومی صنعتی با پروفیل شیاردار

ساخت شاسی میز آلومینیومی صنعتی با پروفیل شیاردار برای میز های سی ان سی (CNC) میز های اتوماسیون و خطوط نقاله همراه با یراق و اتصالات مورد نیاز صورت می پذیرد. پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی را می توان بصورت اینترنتی خرید و استفاده نمود. این محصول با استفاده از بهترین سری های آلیاژی تولید شده […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۵-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۱ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) […]

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۶-۹۹ الی ۱۵-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۰۶-۹۹ الی ۱۵-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۶۴٫۱۳ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۲۰۸۳۳۶ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۴۰۴۲۸۴ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۴۰۴۸۸۴ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۳۲۵۸۴

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی و سالکو در روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۵ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹٫۲۵ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۳۸۰۵۷۲ ۴۰۶۵۷۰ ۳۸۰۸۷۲ ۳۷۸۷۷۲ […]

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۶-۹۹ الی ۰۸-۰۶-۹۹

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۰۱-۰۶-۹۹ الی ۰۸-۰۶-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۷۴۱٫۱۰ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۹۸۳۹۷ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۳۷۹۹۷۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۳۸۰۵۷۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۴۰۶۵۷۰

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۶-۹۹

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۶-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی سالکو و جاجرم در روز یکشنبه ۲ شهریور ماه ۹۹ میزان عرضه آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۹۰ ۱۰۰۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۹ ۵۰پوندی شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۵ شمش آلومینیوم ۹۹٫۵۰ شمش آلومینیوم ۹۹ تسویه نقدی نقدی / اعتباری نقدی نقدی […]