مطالب توسط admin

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۱۲۴

خواص کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۱۲۴ با توجه به ویژگی های مکانیکی و فیزیکی که این گرید دارد مناسب ساخت در بدنه هواپیما می باشد. برای مشاهده ترکیب شیمیایی این آلیاژ مقاله را مطالعه فرمایید. آلیاژهای آلومینیوم ویژگی های مقاومت در برابر خوردگی قوی دارند. این آلیاژها به عنوان آلیاژهای درجه حرارت پایین و دارای هدایت […]

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۱-۹۹

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۰۲-۰۱-۹۹ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۰۶٫۵ میانگین نرخ ارز نیما (ریال) ۱۳۵۹۴۹ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۰۸۴۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۰۵۴۲ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۵۷۰۵۹

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۶-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۲۶-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۹۹۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۴۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه بندرعباس مبلغ ۲۵۰۰ ریال بعنوان تخفیف کرایه حمل از قیمت پایه کسر گردیده است. گزارش معاملات در بورس آلومینیوم […]

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۲۵-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو ۵۰ پوندی تسویه نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۹۰۹۵ ۲۶۵۸۹۰ ۲۴۸۴۹۵ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ تولید کننده ایرالکو ایرالکو […]

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۴-۱۲-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۲۴-۱۲-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۶۴٫۶ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۳۵۷۱۱ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۹۰۹۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۸۷۹۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۶۵۸۹۰

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو ۱۹-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچی ۶۰۶۳ شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی نقدی نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۵۶۲۰۳ ۲۵۵۴۲۳ ۲۷۳۳۰۲ ۲۵۳۴۲۳ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۳۰۰ […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۱۳-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم ایرالکو ۱۳-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ تولید کننده ایرالکو محل تحویل انبار کارخانه گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو عرضه کننده ایرالکو قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ میزان عرضه […]

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۲-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش آلومینیوم المهدی ۱۲-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی تسویه نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۳۲۷۵ مقدار پایه (تن) ۴۰۰ افزایش عرضه (تن) ۱۱۰۰ تولید کننده المهدی محل تحویل انبار کارخانه در بندرعباس گزارش معاملات در بورس آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۷ المهدی عرضه کننده المهدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۳۲۷۵ […]

عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۱۱-۱۲-۹۸

عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۱۱-۱۲-۹۸ میزان عرضه شمش و بیلت آلومینیوم محصول شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ ایرالکو بیلت آلومینیوم ۷ اینچ ۶۰۶۳ تسویه نقدی نقدی قیمت پایه (ریال) ۲۴۵۸۷۴ ۲۶۱۲۱۲ مقدار پایه (تن) ۶۰۰ ۴۰ افزایش عرضه (تن) ۲۴۰۰ ۰ تولید کننده ایرالکو نگین آلومینیوم گلپایگان محل تحویل انبار کارخانه انبار کارخانه گزارش معاملات در […]

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۱۲-۹۸

پیش بینی قیمت شمش و بیلت آلومینیوم ۱۰-۱۲-۹۸ میانگین نرخ پیش بینی قیمت میانگین نرخ LME (دلار) ۱۶۷۳٫۶۰ میانگین نرخ ارز (ریال) ۱۳۳۲۳۲ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال) ۲۴۵۲۷۵ نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال) ۲۴۵۸۷۵ نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) ۲۶۲۴۴۴