لیست قیمت تیغه کرکره برقی آلومینیومی کرش دکورال

لیست قیمت تیغه کرکره آلومینیومی پروانه ای دکورال

لیست قیمت تیغه کرکره آلومینیومی پروانه ای جایگزینی مناسبی برای تیغه کرکره های معمولی با سایز های مختلف می باشد. نمای داخل و بیرون کرکره پروانه ای مانند هم بوده و این خود عامل زیبایی بیشتر آن می شود.