خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ 7175

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۷۱۷۵

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۷۱۷۵ که شامل خصوصیات فیزیکی، حرارتی و شیمیایی این آلیاژ و کاربرد های آن می شود در این مقاله آمده است. آلومینیوم آلیاژهای  7000 با درجه حرارت پایین با مقاومت قوی خوردگی و هدایت الکتریکی بالا هستند. این آلیاژها به درجه حرارت بالا بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتیگراد (۳۹۲ […]