تیر آلومینیوم اچ آلیاژ 6061

فروش مقطع تیر آلومینیوم اچ آلیاژ ۶۰۶۱

تیر آلومینیوم اچ آلیاژ ۶۰۶۱ با طول شاخه مورد نیاز و به صورت کاملا اختصاصی با آلیاژ های خوش تراش تولید و عرضه می گردد.

مقطع آلومینیوم تیر اچ شکل

فروش مقطع آلومینیوم تیر اچ شکل آلیاژ ۶۰۶۱

مقطع آلومینیوم تیر اچ شکل با آلیاژ های ۶۰۶۱ و ۶۰۶۳ به فروش می رسد.

تیر آلومینیوم اچ

فروش تیر آلومینیوم اچ

تیر آلومینیوم اچ شکل با آلیاژ های مختلف و با سایز های مورد نیاز از کارخانه و بازار تهران به فروش می رسد.