شمش آلومینیوم تولید کارخانه اراک

فروش شمش آلومینیوم خالص و ضایعاتی

فروش شمش آلومینیوم خالص و ضایعاتی تولید کشور های روسیه، تاجیکستان، چین و عراق با قیمت روز از مرز های کشور و به صورت مستقیم صورت می گیرد.

فروشنده شمش آلومینیوم نرم آنالیز 97 درصد

قیمت فروش شمش آلومینیوم نرم ضایعاتی

شمش آلومینیوم نرم ضایعاتی با درصد آهن و سیلیس و سایر عناصر مناسب و مطابق آنالیز خرید و فروش می گردد. برای اطلاع از قیمت فروش شمش آلومینیوم نرم ضایعاتی با ما همراه باشید.