پروفیل آلومینیومی باربند ماشین

کارخانه تولید پروفیل آلومینیومی باربند ماشین اختصاصی آلیاژ ۶۰۶۳ اراک

پروفیل آلومینیومی باربند ماشین با قالب اختصاصی از بیلت ایرالکو با آلیاژ ۶۰۶۳ در کارخانه اراک تولید و ارائه می گردد.

فروش پروفیل آلومینیومی باربند اسپرت ماشین

فروش پروفیل آلومینیومی باربند اسپرت ماشین آبکاری شده تهران

فروش پروفیل آلومینیومی باربند اسپرت ماشین آبکاری شده با استحکام بالا و بسیار مناسب برای اینکار می باشد.