عرضه بورس شمش آلومینیوم ۱۸-۰۷-۱۴۰۰ یکشنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه705734702034705134690000671000
مقدار پایه (تن)600400200200500
افزایش عرضه (تن)14006005003001000
ضریب خرید2520252525
تسویهنقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه705734702034705134690000671000
میزان کل عرضه (تن)200015007005001500
تقاضای اولیه25003550115062575
تقاضای نهایی25003060115052525
بالاترین نرخ معاملات720939711462713239690000671000
میانگین نرخ معاملات706241709826712534690000671000
پایین ترین نرخ معاملات705888708209706634690000671000
میزان معاملات انجام شده2000150070010025
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ0004001475
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی771105775019777976747914732628