عرضه بورس شمش آلومینیوم ۲۰-۰۴-۱۴۰۰ شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه576643572942572342568642567642
مقدار پایه (تن)600500400600600
افزایش عرضه (تن)140015004000800
ضریب خرید2020252525
تسویهنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • حداقل خرید اعتباری ایرالکو ۶۰ و جاجرم ۵۰ تن می باشد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵- ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه576643572942572342568642567642
میزان کل عرضه (تن)200020008006001400
تقاضای اولیه1220401005050
تقاضای نهایی12004002525
بالاترین نرخ معاملات5766435729420567642567642
میانگین نرخ معاملات5766435729420567642567642
پایین ترین نرخ معاملات5766435729420567642567642
میزان معاملات انجام شده12004002525
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ800196005751350
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی629603625563عدم انجامم عامله بدلیل نبود تقاضا620869619777