عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۳-۱۱-۱۴۰۰ یکشنبه سوم بهمن ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوالمهدی
قیمت پایه784292870231780892776592
مقدار پایه (تن)600100600600
افزایش عرضه (تن)190020019001400
ضریب خرید25252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدینقدی/اعتباری ۴ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوالمهدی
قیمت پایه784292780231780892776592
میزان کل عرضه (تن)250030025002000
تقاضای اولیه27525112525
تقاضای نهایی25025105025
بالاترین نرخ معاملات784292870231780892776592
میانگین نرخ معاملات784292870231780892776592
پایین ترین نرخ معاملات784292870231780892776592
میزان معاملات انجام شده25025105025
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ225025014501975
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی856325950157852613847918