عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۸-۱۲-۱۴۰۰ یکشنبه هشتم اسفند ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه851603851303919084847603847603851303842892
مقدار پایه (تن)600600100600600400600
افزایش عرضه (تن)4001400200390019003001400
ضریب خرید25252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه851603851303919085800000800000851303842892
میزان کل عرضه (تن)10002000300450025007002000
تقاضای اولیه95020025550250150100
تقاضای نهایی450252532515010050
بالاترین نرخ معاملات851603851303919085800000800000851303842892
میانگین نرخ معاملات851603851303919085800000800000851303842892
پایین ترین نرخ معاملات851603851303919085800000800000851303842892
میزان معاملات انجام شده450252532515010050
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ5501975275417523506001950
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی929818929491978208873476873476929491920307