عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۹-۱۱-۱۴۰۱ یکشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۱ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۹ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه811314811014899893811614811314810714808014805914790514774514
مقدار پایه (تن)600600400600600500600400600600
افزایش عرضه (تن)6006000140015002504002000200
ضریب خرید25252525252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ماهه با کارمزد ۲ درصدنقدی سلف تحویل ۳ ماههنقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل فورینقدی/اعتباری ۲ ماهه نقدینقدینقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصدنقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصد
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵- ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۹ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه811314811014899893811614811314810714808014805914790514774514
مقدار عرضه (تن)12001200400200021007501000600600800
تقاضای اولیه3575120040032255375140029255755750
تقاضای نهایی3275260095032255325130024255755750
بالاترین نرخ معاملات10997891085999132688992188911339991078959960000805914790514
میانگین نرخ معاملات10870261077323129721088940811386321031539955029805914790514
پایین ترین نرخ معاملات10768001072014126933086595911219801008666951019805914790514
میزان معاملات انجام شده1100200400200021007501000575575
انتقال به مچینگ00000002525
قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی11221319837491388924971096124321011262811042744879933863119