عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۴-۰۲-۱۴۰۲ یکشنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه789585789885789885789885789585788085788085
مقدار پایه (تن)600600500500600400400
افزایش عرضه (تن)600600500250300200200
ضریب خرید25252525252525
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی تحویل ۱۴۰۲/۲/۳۰نقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی
عرضه کنندهایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدیالمهدی
قیمت پایه789885789585789885789885789585788085788085
مقدار عرضه (تن)120012001000750900600600
تقاضای اولیه3450312531252600220015500
تقاضای نهایی3450302531252200220015500
بالاترین نرخ معاملات113857811509191069900108789914589911167990
میانگین نرخ معاملات1137989114824510619621083095113910711080790
پایین ترین نرخ معاملات1131999114660910587891077878113479910988890
میزان معاملات1200120010007509006000
انتقال به مچینگ0000000
قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی1242508125370611594981182572124372812098510
تسویهنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدی/اعتباری ۴ ماههنقدینقدینقدی/اعتباری ۳ ماههنقدی/اعتباری ۳ ماههتالار فرعی ساعت ۱۵
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه