عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۲۴-۱۲-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه ۲۴ اسفند ماه ۹۹ به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنها

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوالمهدی
قیمت پایه525280561407521580520280
مقدار پایه (تن)600200400600
افزایش عرضه (تن)140030016001400
ضریب خرید20202025
تسویهنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۱ ماهه با کارمزد ۲٫۵ درصدنقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۲٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • شرکت المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوالمهدی
قیمت پایه525280561407521580520280
مقدار پایه (تن)200050020002000
تقاضای اولیه44020920600
تقاضای نهایی38020720550
بالاترین نرخ معاملات525280561407521580520280
میانگین نرخ معاملات525280561407521580520280
پایین ترین نرخ معاملات525280561407521580520280
میزان معاملات38020720550
مازاد عرضه منتقل شده به مچینگ162048012801450
قیمت نهایی573524612969569484568065
  • متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.