قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۲۶-۰۷-۹۹ الی ۰۳-۰۸-۹۹ بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخپیش بینی قیمت
میانگین نرخ LME (دلار)1834.70
میانگین نرخ ارز نیما (ریال)261902
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸ (ریال)528563
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷ (ریال)529163
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)565562