قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۳۰-۰۷-۴۰۱ الی ۰۵-۰۸-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2195.802280.5084.70کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)271640271100540افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)65671368066723954کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)65641368036723954کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)65611368006723954کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)72828575487426589کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.