عرضه بورس شمش آلومینیوم ۰۷-۰۶-۱۴۰۰ شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵- ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه633011629911629011632011
عرضه6004001000500
افزایش عرضه140060001500
تسویه حسابنقدینقدینقدینقدی
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
  • حداقل خرید اعتباری جاجرم ۵۰ تن می باشد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵- ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوسالکوجاجرمالمهدی
قیمت پایه633011629911629011632011
میزان کل عرضه (تن)2000200010001000
تقاضای اولیه2020116062550
تقاضای نهایی18209605500
بالاترین نرخ معاملات6330116299116290110
میانگین نرخ معاملات6330116299116290110
پایین ترین نرخ معاملات6330116299116290110
میزان معاملات انجام شده18209605500
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ18010404500
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی691150687765686783عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا