عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۰۷-۰۹-۱۴۰۰ یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه660550659950706147660250660521648521646521
مقدار پایه (تن)600300100400400600600
افزایش عرضه (تن)900400200600600400400
ضریب خرید25252520252525
تسویهنقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه660550659950706147656550660250648521646521
میزان کل عرضه (تن)150010003001000100010001000
تقاضای اولیه6925187547536402450225100
تقاضای نهایی5700172547534202125225100
بالاترین نرخ معاملات698999730899687999706123685960648521646521
میانگین نرخ معاملات695247680492726833689490682713648521646521
پایین ترین نرخ معاملات693001718279678459681960672999648521646521
میزان معاملات انجام شده350100030010001000300100
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ00000700900
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی759102742992793589752816745417708084705901