عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم ۲۸-۰۹-۱۴۰۰ یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰ شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه664330737074660630660630656630639943638943
مقدار پایه (تن)600100600400600600600
افزایش عرضه (تن)19002001400600400400400
ضریب خرید25252020252525
تسویهنقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتبارینقدی/اعتباری
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه
  • قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
  • عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکوبیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدیالمهدی
قیمت پایه664330737074660630660930664030656630655630
میزان کل عرضه (تن)25003002000800100010001000
تقاضای اولیه580011503925272531001475900
تقاضای نهایی580011503425222525001475775
بالاترین نرخ معاملات744444783079705759738999828099676689665630
میانگین نرخ معاملات725831782385697543738711720438671968665630
پایین ترین نرخ معاملات719330780999696639735929713030669630665630
میزان معاملات انجام شده2500300200080010001000775
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ000000225
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی792495854243755870806558786606733685726765