عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم ۰۵-۰۸-۹۹ شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز دوشنبه ۵ آذر ماه ۹۹

میزان عرضه آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)529163528563565562529763529763528863528863
مقدار پایه (تن)600100200400300200600
افزایش عرضه (تن)140030030016003004001400
محل تحویلانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانهانبار کارخانه

گزارش معاملات در بورس آلومینیوم

نوع کالاشمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۰ – ۵۰ پوندیبیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳شمش ۹۹٫۹۰ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۹۰ – ۵۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندیشمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی
تولید کنندهایرالکوایرالکوایرالکوسالکوسالکوجاجرمالمهدی
تسویهنقدینقدینقدینقدینقدینقدینقدی
قیمت پایه (ریال)529163528563565562529763529763528863528863
مقدارکل عرضه (تن)200030050020006006002000
تقاضای اولیه (تن)200001802012525
تقاضای نهایی(تن)8000800750
بالاترین نرخ معاملات (ریال)5291630052976305288630
میانگین نرخ معاملات (ریال)5291630052976305288630
پایین ترین نرخ معاملات (ریال)5291630052976305288630
میزان معامله انجام شده (تن)8000800750
مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن)192000192005250
قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی)5777640057841905774360
توضیحاتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفتبه دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت