قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱۷-۱۰-۴۰۱ الی ۲۲-۱۰-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2275.752358.3382.58کاهشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2837192905296810کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)71084175467943838کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)71054175427943737کاهشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)71024175397943738کاهشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)78836883691748549کاهشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.