قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۶-۱۲-۴۰۱ الی ۱۲-۱۲-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2376.702363.4013.30افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2837182837180
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)7423447381934151افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)7420447378934151افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)7417447375934151افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)8233368187284608افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.