شمش آلومینیوم تولید کارخانه اراک

فروش شمش آلومینیوم خالص و ضایعاتی

فروش شمش آلومینیوم خالص و ضایعاتی تولید کشور های روسیه، تاجیکستان، چین و عراق با قیمت روز از مرز های کشور و به صورت مستقیم صورت می گیرد.

فروش شمش آلومینیوم فوق خالص

فروش شمش آلومینیوم فوق خالص روسیه

فروش شمش آلومینیوم فوق خالص که با درصد ناخالصی بسیار اندک تولید می شوند برای صنایع نظامی و الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

فروشنده شمش آلومینیوم المهدی مشهد

خریدار شمش آلومینیوم خالص المهدی تحویل اراک

شمش آلومینیوم خالص المهدی در بورس و بازار آزاد با قیمت روز به صورت نقدی و اعتباری عرضه و به خریدار آن در اراک تحویل می گردد.

شمش آلومینیوم فوق خالص

قیمت شمش آلومینیوم خالص ۹۹٫۹۹۹ اوکراین

شمش آلومینیوم فوق خالص ۹۹٫۹۹۹ اوکراین و روسیه با استاندارد A5N با قیمت روز جهانی و ایران بصورت کاملا توافقی خرید و فروش می گردد.

شمش آلومینیوم آلیاژ ADC12

فروش شمش آلومینیوم فوق خالص با قیمت روز

شمش آلومینیوم فوق خالص با گرید A5N، A6N و سایر استاندارد ها مطابق آنالیز آزمایشگاه و با سایر مدارک خرید و فروش می گردد.