خواص کاربرد آلومینیوم آلیاژ 2124

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۱۲۴

خواص کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۱۲۴ با توجه به ویژگی های مکانیکی و فیزیکی که این گرید دارد مناسب ساخت در بدنه هواپیما می باشد. برای مشاهده ترکیب شیمیایی این آلیاژ مقاله را مطالعه فرمایید. آلیاژهای آلومینیوم ویژگی های مقاومت در برابر خوردگی قوی دارند. این آلیاژها به عنوان آلیاژهای درجه حرارت پایین و دارای هدایت […]