میله گرد آلومینیوم آلیاژ گروه 7000

قیمت میله گرد آلومینیوم آلیاژ گروه ۷۰۰۰

میله گرد آلومینیوم آلیاژ گروه ۷۰۰۰ دارای کاربرد های مختلفی بوده و برای تولید قطعات متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد.