شمش آلومینیوم آلیاژ 2618

فروشنده شمش آلومینیوم آلیاژ ۳۵۶ اراک

شمش آلومینیوم آلیاژ ۳۵۶ اراک در ساخت بسیاری از قطعات خودرویی و صنعتی استفاده می گردد.

فروش شمش آلومینیوم آلیاژ ADC12

خرید شمش آلومینیوم آلیاژ ۳۵۶ اصفهان

شمش آلومینیوم آلیاژ ۳۵۶ با آنالیز استاندارد و با سرتفیکیت تولید و عرضه می گردد.