شمش آلومینیوم آلیاژ 2618

فروشنده شمش آلومینیوم آلیاژی ۳۵۹

شمش آلومینیوم آلیاژی ۳۵۹ با ترکیبات گوناگون به صورت اختصاصی و استاندارد تولید و در اختیار مشتری قرار می گیرد.