عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو در بورس کالا

تولید شمش آلومینیوم آلیاژ ۵۱۴ کارخانه گلپایگان

شمش آلومینیوم آلیاژ ۵۱۴ ، ۴۱۸ و ال ام ۲ یا ۲۱ در کارخانه های اراک و گلپایگان با کیفیت و آنالیز مناسب تولید و عرضه می گردد.

فروش شمش آلومینیوم آلیاژی ۵۱۴

شمش آلومینیوم آلیاژی ۵۱۴ جهت تولید قطعات تخصصی آلومینیومی به صورت ریخته گری مورد کاربرد دارد.