نمایندگی فروش پنجره آلومینیوم پروفیل کشویی رنگی

نمایندگی پروفیل پنجره آلومینیومی آلو وود ترمال بریک

پروفیل پنجره آلومینیومی آلو وود همان طور که از نامش مشخص است ترکیبی از آلومینیوم و چوب فرآوری شده خارجی می باشد.

خریدار پنجره آلومینیوم ترمال بریک کشویی آنادایز مات

فروش پروفیل آلومینیومی آلو وود پنجره ترکیبی با چوب

پروفیل آلومینیومی آلو وود (Alu Wood) مقطع ترکیبی از چوب و آلومینیوم است که با سیستم ترمال بریک به یکدیگر دوخت می شوند.