قیمت ساخت قطعات ریخته گری آلومینیوم دایکاست

قیمت ساخت قطعات ریخته گری آلومینیوم دایکاست

قیمت ساخت قطعات ریخته گری آلومینیوم دایکاست با توجه به نرخ ارز و نرخ روز آلومینیوم می باشد.

هزینه تولید ریخته گری قطعات آلومینیومی خودرو

هزینه تولید ریخته گری قطعات آلومینیومی خودرو

هزینه تولید ریخته گری قطعات آلومینیومی خودرو  را با توجه به عملیاتی که قرار است صورت بگیرد محاسبه می کنند.

سفارش تولید قالب دایکاست ساخت قطعات آلومینیومی

سفارش تولید قالب دایکاست ساخت قطعات آلومینیومی

تولید قالب دایکاست ساخت قطعات آلومینیومی بر اساس سفارش و با بهترین کیفیت انجام می گیرد.

سفارش تولید قالب دایکاست ساخت قطعات آلومینیومی

ریخته گری قطعات آلومینیومی موتور خودرو

ریخته گری قطعات آلومینیومی با توجه به نقشه قطعه سازی و نیمه مونتاژی قالب سازی شده و با روش های مختلف از شمش های آلیاژی با آنالیز خاص تولید می گردد.