نوشته‌ها

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ 2048

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۰۴۸

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۰۴۸ با ترکیب شیمیایی، خواص فیزیک و مکانیکی مناسب قابلیت ساخت قطعات و سازه تجهیزات نظامی را ممکن نموده است. آلومینیوم ۲۰۴۸ نوع آلیاژ با مقاومت به خوردگی خوب است. صفحه داده زیر اطلاعات بیشتری در مورد آلومینیوم ۲۰۴۸ ارائه می دهد. ترکیب شیمیایی آلومینیوم آلیاژ ۲۰۴۸ جدول زیر ترکیب […]