نوشته‌ها

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ 2319

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۳۱۹

خواص و کاربرد آلومینیوم آلیاژ ۲۳۱۹ با ترکیب بالای مس برای سیم جوشکار هواپیما با مقاومت بالا و کاربردهای بدنه کامیون مورد استفاده قرار می گیرد.