قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم ۱-۱۱-۴۰۱ الی ۶-۱۱-۴۰۱ شمش خلوص ۹۹٫۸۰، ۹۹٫۷۵، ۹۹٫۷۰ و بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ در بورس کالا بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم

قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم
میانگین نرخمیانگین قیمت هفته جاریمیانگین قیمت هفته گذشتهمیزان تغییراتوضعیت
میانگین نرخ LME (دلار)2585.602428.50157.10افزایشی
میانگین نرخ ارز (ریال)2837182837180افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال)80753975851049029افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال)80723975821049029افزایشی
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال)80693975791049029افزایشی
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال)89570284128054422افزایشی
توضیحات

نرخ این هفته و هفته گذشته بر اساس فرمول قبلی و با احتساب ۱٫۱ درصد پریمیوم و اعمال ۵ درصد تخفیف در قیمت لحاظ شده است.