عرضه بورس شمش آلومینیوم 09-12-1402​

عرضه بورس شمش آلومینیوم ۰۹-۱۲-۱۴۰۲​

عرضه بورس شمش آلومینیوم ۰۹-۱۲-۱۴۰۲

 عرضه و معاملات بورس شمش آلومینیوم ۰۹-۱۲-۱۴۰۲ چهارشنبه شرکت آلومینیوم جنوب به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شده

آلومینیوم جنوب ۹۹٫۸

نقدی/اعتباری ۴ ماهه با کارمزد ۲٫۴۶ درصد
۹۴۱۶۴۴ قیمت پایه
  • میزان عرضه: ۴۰۰۰ تن
  • میزان تقاضا: ۵۶۵۰ تن
  • میران معاملات: ۴۰۰۰ تن
  • انتقال به مچینگ: ۰
  • بالاترین قیمت: ۱۳۶۶۸۱۳ ریال
  • قیمت میانگین: ۱۳۳۸۵۰۷ ریال
  • پایین ترین قیمت: ۱۳۱۶۶۶۶